Piotr Świderski
Doradca Klienta

Tel: +48 790 611 711
E-mail: piotr.swiderski@astonlegal.pl

Jesteś tutaj: Strona główna » Branże » Sektor publiczny
Udostępnij: Twitter Facebook Mail Więcej

Sektor publiczny

Jedną ze specjalności Aston Legal jest szeroko pojęte doradztwo ukierunkowane na świadczenie usług podmiotom reprezentującym sektor publiczny. Specyfika tego segmentu rynku wymusza konieczność dostosowywania rozwiązań do charakteru prowadzonej działalności oraz elementów prawnych, finansowych i gospodarczych określających sposób funkcjonowania tej szczególnej kategorii przedsiębiorców.

Doradcy z Aston Legal to specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie w praktyce, poznając uwarunkowania formalno-prawne i organizacyjne podmiotów z grupy, której obecnie służą wsparciem. Gwarantuje to zrozumienie specyfiki ich działalności oraz takie dostosowanie instrumentów zarządzania, które w efektywny sposób ułatwiają bieżącą aktywność. Pakiet usług prawnych, podatkowych, księgowych i finansowych skomponowany w oparciu o analizę potrzeb przynosi wymierne korzyści klientom, którzy zaufali naszej wiedzy.

Dziś podmioty z sektora publicznego funkcjonują w warunkach konkurencyjnych, dlatego poszukują rozwiązań umożliwiających stworzenie jak najlepszego modelu zarządzania  uwzględniającego też minimalizowanie ryzyka gospodarczego i prawnego. Optymalne gospodarowanie posiadanymi środkami stanowi podstawę oceny wyników działalności, ważnym elementem strategii jest też efektywność.

Specjalistyczna wiedza o instrumentach rynku finansowego, prawidłowa wykładnia przepisów prawa, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania, warunkują aktywne uczestnictwo na rynku usług. Zespół doradców z Aston Legal, dedykowany podmiotom sektora publicznego, wspiera je w efektywnej działalności  dostarczając dostosowany do ich specyfiki, sprawdzony model doradztwa eksperckiego.